آزمایشگاه زعفران ایرانا

سلامت و خالص بودن محصولات ما در آزمایشگاهی مجهز و مدرن پس از گذراندن انواع آزمایش های فیزیکوشیمیایی و میکروبی تایید می شوند تا محصولی عاری از هرگونه ناخالصی و افزودنی و مطابق با استانداردهای روز دنیا در اختیار مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.