محصولات ایرانا زعفران

آذر ۳, ۱۳۹۵

سفید

زعفران کنج یا سفید: زمانیکه زعفران سر گل را از زعفران دسته ای جدا می کنیم قسمت ریشه یا سفید باقیمانده کنج نامیده می شود. کنج زعفران جزء دسته بندی زعفران محسوب نمی شود ولی به دلیل ظاهر زیبا و ... ادامه مطلب

زعفران
آذر ۳, ۱۳۹۵

دسته

زعفران دسته یا دخترپیچ: کلاله قرمز رنگ زعفران به همراه 3 تا 5 سانتی متر خامه متصل به آن که به صورت مرتب کنار هم چیده شده است. در اصطلاح استاندارد به آن زعفران رشته ای درجه 4 می گویند ... ادامه مطلب

زعفران
آذر ۳, ۱۳۹۵

سرگل

زعفران سرگل: زعفران سرگل همان کلاله های کاملا قرمز رنگ و بریده شده ( جدا از هم) زعفران هستند که در آن هیچگونه خامه یا ریشه ای وجود ندارد.در اصطلاح استاندارد به آن رشته ای بریده گویند که از زعفران ... ادامه مطلب

زعفران
آذر ۳, ۱۳۹۵

نگین

این نوع زعفران از نظر میزان خامه همراه با آن مشابه زعفران پوشال معمولی است ولی ضخیم تر از پوشال معمولی است. از قدرت رنگی و عطر بالائی برخوردار است و از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده می ... ادامه مطلب

زعفران
آذر ۳, ۱۳۹۵

پوشال

زعفران پوشال شامل کلاله های قرمز رنگ متصل به هم همراه با 1 تا 4 میلی متر خامه یا ریشه زرد رنگ گل زعفران است. پوشال به معنای حجیم است و حجم آن ناشی از زمان و نوع  برداشت است ... ادامه مطلب

زعفران