دسته

توضیحات محصول

زعفران دسته یا دخترپیچ: کلاله قرمز رنگ زعفران به همراه 3 تا 5 سانتی متر خامه متصل به آن که به صورت مرتب کنار هم چیده شده است. در اصطلاح استاندارد به آن زعفران رشته ای درجه 4 می گویند و در خارج از کشور آن را به عنوان زعفران دسته ای Bunch یا (سرخ و سفید) Red white می شناسند . قدرت رنگ دهی زعفران دسته بین 120 تا 150 می باشد. در واقع قسمت قرمز در این زعفران باید بین 70 تا 75 درصد باشد و قسمت ریشه یا کنج خدود 25 تا 30 درصد می باشد.
show