سرگل

توضیحات محصول

زعفران سرگل: زعفران سرگل همان کلاله های کاملا قرمز رنگ و بریده شده ( جدا از هم) زعفران هستند که در آن هیچگونه خامه یا ریشه ای وجود ندارد.در اصطلاح استاندارد به آن رشته ای بریده گویند که از زعفران پوشال درجه 2یا3 یا4 که به آن دسته نیز می گویند تولید می شود. قدرت رنگ دهی آن بین 210 تا 260 می باشد . زعفران سرگل بسته قدرت رنگ دهی ، طول و ضخامت میزان شکستگی و نرمه و رطوبت موجود در آن می توان در چندین درجه یا دسته قرار داد.
show