سفید

توضیحات محصول

زعفران کنج یا سفید: زمانیکه زعفران سر گل را از زعفران دسته ای جدا می کنیم قسمت ریشه یا سفید باقیمانده کنج نامیده می شود. کنج زعفران جزء دسته بندی زعفران محسوب نمی شود ولی به دلیل ظاهر زیبا و چشم نواز آن و اینکه نمی توان تقلبی برای آن در نظر گرفت مورد توجه قرار می گیرد.
show